کانون اندیشه جوان

مسعود صدر محمدی

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران
 • 0
 • 31 دسامبر
 • 0

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران

فیلم کامل جلسه پنجم گفتگوی زنده از سلسله نشست های “ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست” با حضو

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!
 • 0
 • 31 دسامبر
 • 0

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!

در پنجمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «جريان اسلامي در تركيه و رابطه آن با ايران»

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

نشست پنجم : بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/10/05 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

 • 0
 • 20 دسامبر
 • 0

سلسله نشست‌های «ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست»

این نشست‌ها به مدت پنج شب هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.