کانون اندیشه جوان

مشاوره

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران
  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

فیلم کامل شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (دانشجوی روانشنا

کاستی های روانشناسی
  • 0
  • 14 دسامبر
  • 0

کاستی های روانشناسی

آیا آموزش روانشناسی و نگاه انتقادی به آن در دانشگاه های ایران کارآمد بوده است؟ منظور از روانشناسی غربی چیست؟در مسیر تحول