کانون اندیشه جوان

مهدی جشمیدی

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری
  • 2
  • 19 جولای
  • 4

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری

این دوره با محوریت اندیشه سیاسی شهید مطهری در ده جلسه بصورت مجازی برگزار می شود.