کانون اندیشه جوان

مهدی رحمتی

  • 4.5
  • 23 نوامبر
  • 0

کانون باید مرجعیت فکری خود را حفظ کند

دوازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور مهدی رحمتی رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما در سالن همایش های کانو