کانون اندیشه جوان

مهدی رمضانی

نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر
 • 0
 • 11 جولای
 • 0

نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر» با حضور جناب آقای مهدی رمضانی

کتاب عنصر اساسی فرهنگ است
 • 0
 • 11 جولای
 • 0

کتاب عنصر اساسی فرهنگ است

کتاب که عنصر اصلی فرهنگ است باید مورد حمایت عادلانه، منطقی ومبتنی بر تولید مناسب، تولید محتوای پرمخاطب و با کیفیت از سوی

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 14 تیرماه ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی رمضانی در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون پنج موضوع « اقتصاد فرهنگ و سیاست‌گذاری در آن» ، « نسبت دولت با حوزه

 • 5
 • 12 می
 • 0

نهادهای فرهنگی مسائل مردم را نمی دانند

اولین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.