کانون اندیشه جوان

مهدی عبداللهی

متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند
  • 0
  • 23 ژوئن
  • 0

متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند

افزون بر چهار دهه از ختم دفتر زندگی دکتر علی شریعتی می گذرد ، اما کتاب اندیشه های وی ، همچنان در خانه ذهن برخی از جوانان