کانون اندیشه جوان

مهدی گلشنی

  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

چالش دانشمندان، خلقت یا بیگ بنگ !

در زمانه ای که انسان خود مخترع و خلق کننده آثار گوناگونی است، دانشمندانی هستند که برای علت به وجود آمدن جهان دنبال نظریا