کانون اندیشه جوان

موسسه فرهنگی قدس

  • 5
  • 13 نوامبر
  • 0

ترویج دینداری و دینمداری در میان نخبگان از رسالت های کانون است

یازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور ایمان شمسایی مدیرعامل موسسه فرهنگی قدس در سالن همایش های کانون اندی