کانون اندیشه جوان

میدان دادن به جوان ها آغاز تحول

میدان دادن به جوان ها ، آغاز تحول
  • 0
  • 2 جولای
  • 0

میدان دادن به جوان ها ، آغاز تحول

رضوی پور بیان کرد: نظارت، کاهش هزینه‌ها و تأمین درآمدهای پایدار دولت از اقدامات فوری در راستای رفع مشکلات اقتصادی است