کانون اندیشه جوان

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم
  • 0
  • 17 نوامبر
  • 0

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دان