کانون اندیشه جوان

نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه

نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه

فیلم کامل پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اسماعیلی زاده (دانشجوی اق