کانون اندیشه جوان

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن
  • 0
  • 24 نوامبر
  • 0

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

فیلم کامل نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور جناب آقای ح