کانون اندیشه جوان

نشست از سازمان تا فرقه

  • 0
  • 8 آگوست
  • 0

منافقین توهم تصاحب قدرت دارند

در نشست «از سازمان تا فرقه» مطرح شد؛

  • 0
  • 8 آگوست
  • 0

گزارش تصویری از نشست «از سازمان تا فرقه»

تصاویر مراسم را اینجا ببینید

  • 0
  • 5 آگوست
  • 0

از سازمان تا فرقه

نشست از سازمان تا فرقه به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود