کانون اندیشه جوان

نشست اصول گرایی و اصلاح طلبی

  • 0
  • 27 ژانویه
  • 0

اصول گرایی و اصلاح طلبی

سومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار می‌شود.