کانون اندیشه جوان

نشست اول : تحزب در اندیشه شهید صدر

سازگاری دو گانه حق حاکمیت امت و نقش فعال مرجعیت در اندیشه شهید صدر
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

سازگاری دو گانه حق حاکمیت امت و نقش فعال مرجعیت در اندیشه شهید صدر

نشست «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی» 31 فروردین با حضور حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی در کانال ای

نشست اول : تحزب در اندیشه شهید صدر
  • 0
  • 18 آوریل
  • 0

نشست اول : تحزب در اندیشه شهید صدر

این نشست زنده دوشنبه 30 فروردین ماه ساعت 22 با حضور آیت الله محمد حسین ملک زاده در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه برگز