کانون اندیشه جوان

نشست اول : صالح مقبول یا اصلح نامقبول

نشست اول : صالح مقبول یا اصلح نامقبول
  • 0
  • 5 آوریل
  • 0

نشست اول : صالح مقبول یا اصلح نامقبول

قصد داریم تا سه شنبه 17 فروردین ماه ساعت 21 با حضور جناب حجت الاسلام مجتبی نام خواه و محسن مهدیان پیرامون موضوع « صالح م