کانون اندیشه جوان

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

این نشست چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_