کانون اندیشه جوان

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست مجازی «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» با حضور ملیحه بخشی نژاد در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.