کانون اندیشه جوان

نشست بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه‌های شهید دکتر آیت‌الله بهشتی

  • 0
  • 11 مارس
  • 0

بزرگ‌ترین میراث اندیشه شهید بهشتی قانون اساسی است

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: بازگشت به اندیشه‌های شهید بهشتی می‌تواند کمک بسیار اساسی برای جامعه داشته باشد.