کانون اندیشه جوان

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

این نشست پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت زاده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bas