کانون اندیشه جوان

نشست دوم : اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران
  • 0
  • 7 می
  • 0

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران

تقی‌پور ضمن اشاره به نقش صهیونیسم در قتل قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، به میزان نفوذ فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوی ت

نشست دوم : اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته
  • 0
  • 3 می
  • 0

نشست دوم : اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

این نشست پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر محمدتقی تقی‌پور در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Ba