کانون اندیشه جوان

نشست دوم : عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان

نشست دوم : عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

نشست دوم : عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان

این نشست‌ یکشنبه 24 اسفندماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.