کانون اندیشه جوان

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.