کانون اندیشه جوان

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 14 تیرماه ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی رمضانی در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت