کانون اندیشه جوان

نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران
  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

این نشست چهار‌شنبه 12 آبان ماه ساعت 21 با حضور محسن صبوریان تحت عنوان «بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران» در صفح