کانون اندیشه جوان

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده

 • 0
 • 19 دسامبر
 • 0

عربستان در یک دهه آینده

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده برگزار شد.

 • 0
 • 11 دسامبر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

تصاویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

 • 0
 • 9 دسامبر
 • 0

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود .