کانون اندیشه جوان

نشست غلمی همایش

اندیشه «سیدجمال» چگونه به بنیادگرایی و رادیکالیسم منجر شد
  • 0
  • 11 مارس
  • 0

اندیشه «سیدجمال» چگونه به بنیادگرایی و رادیکالیسم منجر شد

سومین نشست «در آستانه تجدد» با محوریت بررسی اندیشه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، شب گذشته، 20 اسفندماه با سخنرانی محمد صدرا، ع