کانون اندیشه جوان

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان
  • 0
  • 22 نوامبر
  • 0

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

این نشست سه‌ شنبه 2 آذر ماه ساعت 15 با حضور حامد رشاد تحت عنوان «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌ های مدرن» در صف