کانون اندیشه جوان

نشست مجازی سایه های مارکس

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

این نشست پنج‌شنبه 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  بر

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

این نشست چهار‌شنبه 26 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ ب

نشست مجازی سایه های مارکس
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان و جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندی