کانون اندیشه جوان

نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

این نشست روز چهار‌شنبه 5 آبان ماه ساعت 21 با حضور علی فتاحی زفرقندی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon

نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا

این نشست با حضور علی فتاحی زفرقندی و محمدجواهری طهرانی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 5 و 6 آبان ماه ساعت 21 در صفحه اینستا