کانون اندیشه جوان

نشست مجازی

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری
 • 0
 • 22 ژوئن
 • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با  نسبت قانون و اخلاق، حلقه مطالعاتی کتاب «اخلاق ناصری» را با حضور

ثبت نام حلقه مطالعاتی «اندیشه ترقی»
 • 0
 • 31 می
 • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی«اندیشه ترقی»

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با سیر شکل‌گیری مفهوم توسعه و اندیشه ترقی در جهان امروز، حلقه مطالع

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»
 • 0
 • 23 آوریل
 • 0

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»

دومین دوره درسگفتارهای «فلسفه علم پیشرفته» با حضور علیرضا شفاه به صورت مجازی برگزار می شود.

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»
 • 0
 • 23 آوریل
 • 0

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»

ثبت نام درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران» دومین دوره درسگفتارهای « تاریخ یک رویارویی از فقه تا حقوق»