کانون اندیشه جوان

نشست های تجربه نگاری فرهنگی

  • 5
  • 24 جولای
  • 0

انقلابی گری و پایداری بر اصول راهگشای امور است

هشتمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور علی فروغی مدیر شبکه سه سیما در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزا