کانون اندیشه جوان

نصرت دین

  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

نصرت دین

چرا امام حسین (ع) یاری فرشتگان را نپذیرفتند. آیت الله قائم مقامی از چگونگی نصرت دین می گوید. برای مشاهده این کلیپ در صفح