کانون اندیشه جوان

نظام آموزشی

  • 0
  • 16 ژوئن
  • 0

نشست چالش های مهارت آموزی در نظام آموزشی دانشگاه محور

با حضور دکتر سید مجید حسینی برگزار می شود.