کانون اندیشه جوان

نظام ریاستی

  • 0
  • 19 فوریه
  • 0

فیلم کامل نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران

فیلم کامل نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران با حضور دکتر صادق زیباکلام و دکتر جلیل محبی