کانون اندیشه جوان

نفت؛ نعمت با نقمت؟!

نفت ؛ نعمت یا نقمت؟!
  • 0
  • 4 جولای
  • 0

نفت ؛ نعمت یا نقمت؟!

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «نفت؛ نعمت یا نقمت؟!» با حضور دکتر سید محمد هادی سبحانیان