کانون اندیشه جوان

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

فیلم کامل گفتگوی زنده «نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر» با حضور جناب آقای احمد رهدار