کانون اندیشه جوان

نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها

نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها

فیلم کامل شصت و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد حسین رحیمی نژاد (مسئول بسی