کانون اندیشه جوان

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ طرح ولایت

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ طرح ولایت
  • 0
  • 20 اکتبر
  • 0

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ طرح ولایت

فیلم کامل شصت و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد امین ساغندی ( خادم طرح ولا