کانون اندیشه جوان

نقش رسانه ها در کودتای مرداد

نقش رسانه ها در کودتای مرداد
  • 0
  • 22 آگوست
  • 0

نقش رسانه ها در کودتای مرداد

فیلم کامل گفتگوی زنده «نقش مطبوعات و رادیوهای بیگانه در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد» با حضور جناب آقای مجید تفرشی