کانون اندیشه جوان

نهضت اسلامی

گفتگوهای زنده در آستانه تجدد
  • 0
  • 7 مارس
  • 0

گفتگوهای زنده در آستانه تجدد

قصد داریم پیرامون دو موضوع «نهضت­ های اسلامی صدساله­ ی اخیر» و «وجهه تاریخی سیدجمال­ الدین اسدآبادی» در تاریخ 18 و 19 اس