کانون اندیشه جوان

نهضت حسینی

  • 0
  • 26 سپتامبر
  • 0

نهضت ادامه دارد

کربلا بیشتر در هیئت یک تراژدی دیده شده است دکترمحمدرضا سنگری از عظمت قیام امام حسین برای ما خواهد گفت…   برای