کانون اندیشه جوان

هویت جنبش دانشجویی

هویت جنبش دانشجویی
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

هویت جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی ریاحی پور (مسئول سیاسی ساب