کانون اندیشه جوان

هویت

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان
  • 0
  • 17 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

این نشست شنبه 27 شهریور ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@

رازِ همبستگی
  • 0
  • 14 سپتامبر
  • 0

رازِ همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دم تاریخ تاکنون، حوادث پر شماری را از سرگذرانده است. چه

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»
  • 0
  • 22 آگوست
  • 0

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

کانون اندیشه جوان با توجه به ضرورت تبیین و پرداختن به مساله «هویت» قصد داریم حلقه متن­خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویت