کانون اندیشه جوان

والله متم نوره

به سمت تمدن حسینی
  • 0
  • 28 سپتامبر
  • 0

به سمت تمدن حسینی

تمدن اسلامی اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی است. راهپیمایی اربعین چه نقشی در تبیین و تحقق این آرمان دارد؟!