کانون اندیشه جوان

واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی

واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی
  • 0
  • 17 آوریل
  • 0

واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی

خاندوزی ضمن اشاره به دو رویکرد افراط و تفریط در مسئله خصوصی‌سازی تصریح کرد: رویکرد مقام معظم رهبری به این است که اصل واگ