کانون اندیشه جوان

وحدت سازنده

وحدت سازنده
  • 0
  • 20 جولای
  • 0

وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آی