کانون اندیشه جوان

ولایت فقیه

مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
 • 0
 • 31 اکتبر
 • 0

مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور جناب

نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • 0
 • 30 اکتبر
 • 0

نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای علی

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد
 • 0
 • 30 اکتبر
 • 0

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد

نشست دوم مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور محمد جواهر

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا
 • 0
 • 30 اکتبر
 • 0

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا

دکتر فتاحی: نظام جمهوری اسلامی تفکیک فوا را نه به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک روش برای بهتر حکومت کردن پذیرفته است.

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
 • 0
 • 26 اکتبر
 • 0

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • 0
 • 26 اکتبر
 • 0

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

این نشست روز چهار‌شنبه 5 آبان ماه ساعت 21 با حضور علی فتاحی زفرقندی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon

نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا
 • 0
 • 26 اکتبر
 • 0

نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا

این نشست با حضور علی فتاحی زفرقندی و محمدجواهری طهرانی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 5 و 6 آبان ماه ساعت 21 در صفحه اینستا

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟
 • 0
 • 20 آوریل
 • 0

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟

چرا رهبر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بهبود امور، رییس جمهور را برکنار نمی کند، چرا در مواقعی که مسئول