کانون اندیشه جوان

ولایت

  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

جایگاه ولایت

نطفه فاجعه وقتی بسته شد که امامت و ولایت نقض گشت آیت الله قائم مقامی از جایگاه ولایت می گوید   برای مشاهده این کلیپ