کانون اندیشه جوان

پارلمانی

  • 0
  • 14 فوریه
  • 0

نشست دوم نقد و بررسی نظام ریاستی یا پارلمانی در ایران

دومین نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی برگزار شد.

  • 0
  • 10 فوریه
  • 0

نظام پارلمانی یا ریاستی؟

اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی برگزار شد.

  • 5
  • 5 فوریه
  • 0

پیش‌مطالعه/ بررسی موانع، زمینه‌ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

با توجه به برگزاری نشست نقد و بررسی "نظام ریاستی و پارلمانی در ایران" مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود.